ביטוח -  מרכז ביטוח באינטרנט

  אותיות קטנות
כס
ף גדול

     

 

תנאי השימוש באתר | הוסיפו למועדפים   | עדכונים  | צרו קשר

 

ייעוץ בביטוח כללי

יותר מ 35 שנות ותק  בענף הביטוח הכללי, מתמחה בהדרכה ובייעוץ לניהול סיכונים בביטוח כללי, לעסקים ארגונים, חברות, סוכנויות ומוסדות.


שירותי הייעוץ
של קטיה שורצמן, כוללים:

 

מתן חוות דעת שניה לעבודות קיימות של יועצי ביטוח, הכנת מפרטים ומכרזים, נספחים ואישורי ביטוח, ניהול תביעות, מתן הרצאות והדרכה, ייעוץ וניהול תוכן לאתרי אינטרנט בתחום הביטוח, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה לבית המשפט ועוד.

 

 

למידע נוסף

 

 

תנאי השימוש באתר

 

השימוש באתר משמעו הסכמה לכל האמור להלן:

 

פטור מאחריות

אתר זה משמש כמקור מידע ביטוחי שמטרתו להסב את תשומת לבם של הגולשים לאפשרויות ביטוח קיימות על מנת לבדוק בעיון רב יותר את הביטוח הקיים וגם או המוצע להם.

 

השימוש באתר אינו נועד לבוא במקום קבלת ייעוץ מכל סוג שהוא לרבות ביטוחי, משפטי, בטיחותי, או אחר. יש לקרוא את תנאי השימוש להלן בעיון ובקפידה, הואיל ותחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתנאי השימוש להלן.

 

הגדרה: "תוכן" - מלל ותמונות שיועמדו לרשותכם הגולשים באתר.  המפעיל ו/או הנהלת האתר אינם אחראים לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכל תוצאה או הוצאה ישירה או עקיפה שתיגרם למי שגולש באופן ישיר או עקיף וכן לכל צד שלישי בשל השימוש באתר או בתכניו לרבות השפעת השימוש על המחשבים של הגולשים באתר ועל המידע האגור בהם.

 

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים והקניין הרוחני במלואן - לרבות עיצוב האתר - הינם של בעלת האתר המפעילה ומנהלת את האתר והיא בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לצטט, או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.

 

פטור מאחריות לקישורים
בעלת האתר המפעילה ומנהלת את האתר אינה מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו למקום מסוים בדף הקיים באתר ו/או לדף קיים באתר ו/או לאתר אינטרנט  פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת על מהימנות תכניו והמפעיל ו/או הנהלת האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק שהוא הקשור ל או הנובע מהאתר המקושר לרבות תכניו והשפעתו על מחשב הגולשים. הפטור מאחריות החל על השימוש באתר חל גם לגבי שימוש בכל אתר אחר המקושר לאתר.

 

דין הפרת תנאי שימוש

המפר את תנאי השימוש ישפה את בעלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט  - עקב הפרת תנאי השימוש באתר.


שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע  להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ©Copyright