ביטוח -  מרכז ביטוח באינטרנט

    אותיות קטנות
כס
ף גדול

     

 

תנאי השימוש באתר | הוסיפו למועדפים   | עדכונים  | צרו קשר

 

ייעוץ בביטוח כללי

יותר מ 35 שנות ותק  בענף הביטוח הכללי, מתמחה בהדרכה ובייעוץ לניהול סיכונים בביטוח כללי, לעסקים ארגונים, חברות, סוכנויות ומוסדות.

 

שירותי הייעוץ של קטיה שורצמן, כוללים:

 

מתן חוות דעת שניה לעבודות קיימות של יועצי ביטוח, הכנת מפרטים ומכרזים, נספחים ואישורי ביטוח, ניהול תביעות, מתן הרצאות והדרכה, ייעוץ וניהול תוכן לאתרי אינטרנט בתחום הביטוח, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה לבית המשפט ועוד.

 


 

קטיה שורצמן  כתבות ביטוח חיים ב"גלובס"

 

 

כל הכתבות   ביטוח חיים ביטוח רכב ביטוח דירה ביטוח תאונות ביטוח נסיעות  לחו"ל כללי

 

 

בגילוי לב

קטיה שוורצמן  גלובס 2/1/2006

למדריך המלא  - ביטוח חיים

לא רק ראש הממשלה מחויב בחשיפת הפרטים על מצבו הרפואי

 

 

השבץ שלקה בו ראש הממשלה, אריאל שרון,  מיקד את תשומת הלב הציבורית לחובת הגילוי של נבחרי ציבור על אודות מצבם הבריאותי. חובת גילוי לגבי מצב בריאות בביטוחים אנושיים (ביטוחי חיים, תאונות אישיות, בריאות וסיעוד) קיימת מאז ומתמיד בענף הביטוח. הנה כמה דברים שכדאי לדעת עליה:

 

עקרון הגילוי מחייב את החברה המבטחת ואת סוכן הביטוח לגלות למבוטחים את מרכיבי עסקת הביטוח ואת פרטי הסוכן, ומחייב מנגד גם את המבוטח לגלות עובדות בכל עניין מהותי לביטוח. כל מסירת מידע לסוכן הביטוח נחשבת כמסירתו לחברה, אולם למען הזהירות רצוי ומומלץ לשמור עדות בכתב על מסירת המידע למבטח או לסוכן.

 

חובת הגילוי של המבוטחים כלפי חברת הביטוח מוגדרת בחוק חוזה הביטוח. החוק מחייב לענות תשובה מלאה, כנה ובכתב על כל שאלה בעניין מהותי שהוצגה בטופס הצעת הביטוח ולא להסתיר בכוונת מרמה עובדה בעניין מהותי - כזה שיש בו כדי להשפיע על ההחלטה אם ובאילו תנאים להתקשר בהסכם הביטוח.

 

טופס הצעת הביטוח הוא שאלון המנוסח על ידי חברת הביטוח במטרה לבחון אם ברצונה לבטח את הלקוח ואם כן באילו תנאים. במקרים מיוחדים נשלח המבוטח לבדיקה רפואית מטעם חברת הביטוח ועל חשבונה.

 

לפעמים מחליטה חברת הביטוח לוותר במודע על חובת הגילוי של המבוטחים, לרוב בביטוחים קבוצתיים כאשר המבטח מעריך את המצב הממוצע של כל חברי הקבוצה. דוגמא לויתור על חובת הגלוי יכולים לשמש ביטוח תאונות אישיות של תלמידים וביטוח נוסעים לחו"ל. לפעמים כולל הביטוח הקבוצתי תנאים מגבילים לגבי מצב בריאות כמו למשל ביטוח נוסעים לחו"ל, המוציא מכלל ביטוח מחלה מסוימת.

 

בתוך 30 יום

חובת הגילוי בביטוחי אדם נפסקת (להבדיל מביטוחי רכוש ואחריות חוקית) לאחר מסירת המידע למבטח או לסוכן, כך שעל פי חוק חוזה הביטוח המבוטח אינו מחויב להודיע למבטח על החמרה במצב בריאות או על גילוי מחלות או מומים שלא ידע על קיומם. הצורך בהודעה לחברת הביטוח על מחלה לאחר ההתקשרות בהסכם הביטוח הוא למטרה אחת בלבד - לקבל את תגמולי הביטוח המגיעים לפי הפוליסה.

 

חוק חוזה הביטוח מאפשר לנקוט בסנקציות הקבועות בחוק נגד מבוטחים שמסרו מידע שגוי למבטח בתום לב או בכוונת מרמה, אולם חברת הביטוח לא תוכל להסתמך על מסירת מידע שגוי אם ידעה על כך ולא ביטלה את הביטוח בתוך 30 יום מהיום שבו נודע לה על ההפרה.

 

מסירת מידע שגוי לחברת הביטוח במועד ההתקשרות (למשל: מתן תשובה שאינה נכונה לשאלה בעניין מהותי) יכולה להיגרם משתי סיבות:

 

כוונת מרמה - כמו העלמת מידע לגבי מצב בריאות שאינו תקין. במקרה שתוכח כוונת מרמה, אין כיסוי ביטוחי וחברת הביטוח פטורה מלהשיב את הפרמיות ששולמו.

 

בתום לב - מתוך חוסר תשומת לב, טעות או השמטה, ואז:

 1. אם עברו שלוש שנים מיום כריתת חוזה הביטוח חברת הביטוח אינה זכאית לבטל את הפוליסה או לשלם פיצוי חלקי בלבד במקרה של הפרת חובת הגילוי כלפיה שנעשתה בתום לב.
   

 2. אם טרם עברו שלוש שנים מיום כריתת חוזה הביטוח - חברת הביטוח זכאית בתוך שלוש השנים לשלם תשלום חלקי לפי הפרמיה שהיתה גובה לו היתה יודעת את המצב האמיתי, או להיות פטורה אם תוכיח שמבטח סביר לא היה מתקשר בהסכם הביטוח אף בדמי ביטוח מרובים לפטור מלא מתשלום.

 

נגולה מעל לבם

כאשר מדובר בתום לב, חברת הביטוח לא תוכל להסתמך על הפרת חובת הגילוי כאשר:

 1. היא ידעה על המצב במועד ההתקשרות או שהיה עליה לדעת עליו, כמו אדם שמצב בריאותו פורסם בכלי התקשורת מסיבות שונות.
   

 2. חברת הביטוח גרמה לכך שהתשובה לא היתה נכונה - למשל: אם המידע השגוי ניתן בתשובה לשאלה שאינה ברורה בטופס הצעת הביטוח.
   

 3. העובדה שלגביה ניתנה התשובה שאינה נכונה חדלה להתקיים במועד שקרה מקרה הביטוח, או לא השפיעה עליו ועל אחריותה של חברת הביטוח ועל היקפה.
   

 4. חברת הביטוח ידעה על התשובה שאינה נכונה ולא ביטלה את הביטוח בתוך 30 יום מהיום שנודע לה על כך.

גיל המבוטח ומשקלו יחסית לגובה בביטוחי אדם, אגב, מהווים אף הם עניין מהותי. בפוליסות רבות יש מגבלות שונות הנוגעות לתחולת הביטוח ולהיקף הכיסוי הביטוחי כאשר המבוטח מגיע לגיל מסוים.

 

 


הכותבת היא יועצת לניהול סיכונים וביטוח, מחברת מדריך הביטוח לצרכן ובעלת אתר האינטרנט בנושא ביטוח WWW.ALBIT.CO.ILכל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן  ©Copyright