ביטוח -  מרכז ביטוח באינטרנט

    אותיות קטנות
כס
ף גדול

     

 

תנאי השימוש באתר | הוסיפו למועדפים   | עדכונים  | צרו קשר

 

ייעוץ בביטוח כללי

יותר מ 35 שנות ותק  בענף הביטוח הכללי, מתמחה בהדרכה ובייעוץ לניהול סיכונים בביטוח כללי, לעסקים ארגונים, חברות, סוכנויות ומוסדות.

 

שירותי הייעוץ של קטיה שורצמן, כוללים:

 

מתן חוות דעת שניה לעבודות קיימות של יועצי ביטוח, הכנת מפרטים ומכרזים, נספחים ואישורי ביטוח, ניהול תביעות, מתן הרצאות והדרכה, ייעוץ וניהול תוכן לאתרי אינטרנט בתחום הביטוח, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה לבית המשפט ועוד.

 


 

קטיה שורצמן  כתבות ביטוח דירה ומעבידים ב"גלובס"

 

 

כל הכתבות   ביטוח חיים ביטוח רכב ביטוח דירה ביטוח תאונות ביטוח נסיעות  לחו"ל כללי

עובדי עצות  

 

קטיה שוורצמן  גלובס  15/2/2006

 ביטוח דירה - למדריך המלא

ביטוח הדירה במדינת ישראל כולל פרק הרחבה מיוחד המתייחס לאחריות מעבידים כלפי עובדי משק הבית (כמו עוזרת, מטפלת או גנן). הביטוח ניתן ללא תוספת פרמיה במסגרת ביטוח תכולת הדירה, ומי שמבטח את המבנה בלבד מן הראוי שיוסיף אותו תמורת תוספת תשלום. ביטוח חבות המעבידים מכסה אחריות לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) לתשלום פיצויים, בגין מוות או חבלה גופנית כתוצאה מתאונה או ממחלה שקרו בתקופת הביטוח לאחד מעובדי משק הבית במהלך או בעקבות עבודתו בבית המעסיק. אחריות בשל נזק לרכוש אינה מבוטחת לפי כיסוי זה.

סביר להניח שמי שאינו משלם את דמי הביטוח הלאומי עבור עובדי משק הבית לא יוכל להימלט מלשלם בעבור הפיצוי לעובד. הסיבה: במקרה שזה ייפגע ויפוצה על ידי הביטוח הלאומי, יחזור אליו המוסד לביטוח לאומי בתביעת שיבוב ויהיה עליו להשיב לו את הסכומים ששילם לעובד. אולם אם העובד יתבע את מעסיקו בסכומים נוספים מעל אלו ששולמו לו על ידי המוסד לביטוח לאומי, ישלם הביטוח את התביעה בכפוף לתנאי הפוליסה עד גבול האחריות הנקוב בה.

 

כשמדובר בביטוח חבות המעבידים לעובדי משק הבית, מכסה הפוליסה אחריות למקרי ביטוח שקרו בתקופת הביטוח עד גובה הגבול שנקבע בה מראש. גבולות האחריות, תנאי הביטוח והסייגים לו אינם אחידים: קיים הבדל ניכר בין תוכניות הביטוח וחברות הביטוח השונות. הסיבה להבדלים נעוצה בעובדה שביטוח חבות המעבידים אינו מבוסס על תנאי מינימום המחויבים בחוק, הקיימים בפוליסה תקנית כמו ביטוח מבנה ותכולה של דירה.

 

כיסוי להוצאות משפט

פתרון ביטוחי ניתן עד סכום מסוים לפי ביטוח תכולת הדירה הכולל כיסוי לבגדים וחפצים אישיים של עובדי משק הבית המבוטחים בעת הימצאם בדירה, עד 5% מסכום ביטוח התכולה. לפי חבות המעבידים מוגבל הביטוח לסכומים שבהם יימצא המעביד חייב לפצות את העובד מעבר לפיצוי המגיע לו לפי חוק הביטוח הלאומי, והוא אינו בא במקומו. קיומו של ביטוח לאומי אינו מהווה תנאי לביטוח חבות מעבידים, ואחד התנאים העיקריים לתקפותו של הביטוח הוא שבמקרה של נזק גוף שנגרם לעובד לא הבטיח המעסיק פיצוי ולא הודה באחריותו לאירוע (בדיוק כמו בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בפוליסת הרכב). כל שנדרש המעסיק לעשות הוא למסור לנפגע את פרטי הביטוח ולהודיע לחברת הביטוח על המקרה. הביטוח, יש לציין, מכסה גם הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול אחריות המבטח (הוצאות שייראו סבירות בעיני בית המשפט, העשויות לכלול אף הוצאות לקבלת ייעוץ משפטי שהוצאתם בהסכמת החברה).

 

אין כיסוי לאיידס

ביטוח חבות מעבידים של בעל הדירה, בדרך כלל, אינו מכסה בין השאר אחריות בגין המקרים הבאים:

 • סכום שייתבע מהמעסיק על ידי המוסד לביטוח לאומי.
   

 •  סכום ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור מקרה ביטוח, או סכום שהיה משולם על ידי המוסד לביטוח לאומי, אך לא שולם בגלל אי קיום הוראה מהוראות חוק הביטוח הלאומי או בגלל אי הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי.
   

 • חבלה גופנית, מוות, תאונה או מחלה שנגרמו לנער/ה אשר הועסקו בניגוד להוראות החוקים או התקנות ביחס להעסקת נוער, או שלא בהתאם לחוקים או לתקנות אלה.
   

 •  נזק הנגרם מזיהום מים, זיהום אוויר, זיהום מקרקעין או זיהום רכוש כלשהו או מחומר מזהם שנמלט מחצריו של המבוטח.
   

 • כשל חיסוני נרכש (כמו הידבקות בנגיף H.I.V).


הכותבת היא יועצת לניהול סיכונים וביטוח, מחברת מדריך הביטוח לצרכן ובעלת אתר האינטרנט בנושא ביטוח WWW.ALBIT.CO.IL


 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן  ©Copyright