ביטוח -  מרכז ביטוח באינטרנט

    אותיות קטנות
כס
ף גדול
 

     

 

תנאי השימוש באתר | הוסיפו למועדפים   | עדכונים  | צרו קשר

 

ייעוץ בביטוח כללי

יותר מ 35 שנות ותק  בענף הביטוח הכללי, מתמחה בהדרכה ובייעוץ לניהול סיכונים בביטוח כללי, לעסקים ארגונים, חברות, סוכנויות ומוסדות.

 

שירותי הייעוץ של קטיה שורצמן, כוללים:

 

מתן חוות דעת שניה לעבודות קיימות של יועצי ביטוח, הכנת מפרטים ומכרזים, נספחים ואישורי ביטוח, ניהול תביעות, מתן הרצאות והדרכה, ייעוץ וניהול תוכן לאתרי אינטרנט בתחום הביטוח, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה לבית המשפט ועוד.

 


 

קטיה שורצמן  כתבות ביטוח ב"גלובס"

 

 

כל הכתבות   ביטוח חיים ביטוח רכב ביטוח דירה ביטוח תאונות ביטוח נסיעות  לחו"ל כללי

 

 

ביטול לא מבוטל

קטיה שוורצמן  גלובס 8/2/2006

אי תשלום הפרמיה במועדה עלול להתנקם במבוטח - אך לא בלי אזהרה

הצצה למדריך ההיסטוריה של הביטוח תגלה את סעיף ביטול הפוליסה משנת 1962, הקובע כי במקרה של אי תשלום הפרמיה ייחשב הביטוח מבוטל בתוך 20 יום מיום תחילת הביטוח החל מהשעה 12.00 בצהריים. בביקור שערכתי לפני כעשור במולדובה, למדתי לדעת כי לפי חוק הביטוח המקומי במקרה של אי תשלום הפרמיה הביטוח מתבטל באופן מיידי. אולם איננו חיים במולדובה ולא בישראל של שנת 1962, עשרים שנה לפני שנכנס לתוקפו חוק חוזה הביטוח - הקובע הוראות מפורשות לעניין ביטול הביטוח בשל אי תשלום.

הוראות חוק חוזה הביטוח משנת 1981 אינן מוכרות, כנראה, לכל הציבור הרחב וגם לא לכל מי שעוסק בביטוח. סעיף 15 בחוק קובע מה על חברת הביטוח לעשות במקרה שהיא מבקשת לבטל את הפוליסה בשל אי תשלום הפרמיה במועדה: ביטול אוטומטי של הפוליסה אינו מחויב המציאות.

 

בשלב הראשון לדרישת התשלום מחייב החוק לדרוש מהמבוטח בכתב, ולא בעל פה, לשלם את החוב בתוך 15 ימים. אם החוב לא שולם בתוך תקופה זו רשאית חברת הביטוח (אך אינה חייבת) להודיע למבוטח בכתב על ביטול הפוליסה כעבור 21 ימים נוספים, אם לא יסולק החוב קודם לכן.

 

אולם ביטול הביטוח בשל אי תשלום אינו פוטר את המבוטח מחובתו לשלם את הפרמיה עבור התקופה שבה הוא היה בתוקף, עד למועד הביטול, ואם בתוך תקופת ההתראה קורה מקרה ביטוחי הפוליסה עודנה בתוקף וחברת הביטוח תשלם את הנזק - בקיזוז חוב הפרמיה של המבוטח.

 

מוטב מוקדם

כל האמור עד כאן נכון כאשר הפוליסה אינה כוללת מוטב (שאינו המבוטח) שנקבע בקביעה בלתי חוזרת. מוטב הוא אותו גורם הזכאי לקבל את תגמולי הביטוח מחברת הביטוח בעקבות מקרה ביטוחי: כך, למשל, בנק אשר הפוליסה משועבדת לטובתו כבטוחה לתשלום הלוואה, או מוטבים שנקבעו לקבלת תגמולי הביטוח במקרה של מות המבוטח.

 

אם מדובר בקביעה בלתי חוזרת, כלומר קביעה שאינה מאפשרת למבוטח להחליף את המוטב במוטב אחר במהלך תקופת הביטוח, חברת הביטוח אינה רשאית לבטל את הביטוח בשל אי תשלום פרמיה גם לאחר שתי הדרישות בכתב - ועליה להודיע על החוב בכתב גם לאותו המוטב ולאפשר לו לסלק את החוב בתוך 15 יום. רק לאחר מכן תוכל לבטל את הביטוח.

 

החוק אינו קובע כי ההודעה בכתב למוטב תישלח לאחר משלוח ההודעות למבוטח, כך שחברות הביטוח נוהגות לשלוח את ההתראות הראשונות למבוטח ולמוטב במקביל. בחלק מהמקרים משלוח ההודעה למוטב בלתי חוזר גורם לסילוק מהיר של החוב, בעיקר כאשר מדובר בבנק אשר הביטוח משועבד לטובתו. כאשר הפוליסה כוללת מספר מבוטחים, על חברת הביטוח לשלוח את מכתבי ההתראה לכל אחד מהם.

 

החוק אינו מאפשר ביטול בעל פה לפי הגחמה של חברת הביטוח או הסוכן. לצורך מסירת הודעות הסוכן נחשב כשלוחו של המבטח, כך שאם מכתב כלשהו מצוי בידי הסוכן ולא נמסר לידי המבוטח כאילו נשאר במשרדי החברה.

 

חובת הגילוי

למרות האמור לעיל, אין לראות בכתבה זו המלצה להמשך פיגור בתשלום הפרמיה. לפי הנוהג הקיים, ביטול ביטוח מכל סיבה שהיא נחשב מידע בעניין מהותי אותו נדרשים המבטחים לגלות בכתב על גבי טופס הצעת הביטוח, כאשר הם פונים למבטח חדש בבקשה לערוך את הביטוח עבורו.

 

סביר להניח כי חברת הביטוח החדשה לא תשמח לערוך ביטוח למי שהביטוח הקודם שלו בוטל בשל אי תשלום הפרמיה, וזאת מסיבות מובנות. הסתרת המידע מהמבטח החדש עשויה להביא את המבוטח למצב המסכן את עצם הכיסוי לפי הביטוח החדש, בתנאי שהמבטח יצליח להוכיח הסתרת מידע בעניין מהותי בכוונת מרמה על ידי המבוטח. התוצאה יכולה להיות שלילת כיסוי ביטוחי לפי הפוליסה החדשה ובנוסף שלילת הזכות לקבל החזר הפרמיה מיום שקרה מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח, זאת אפילו אם הפרמיה לפי הפוליסה החדשה שולמה בזמן ואפילו מראש.

 

את חוק חוזה הביטוח ניתן למצוא באתר הפיקוח על הביטוח.

 

 


הכותבת היא יועצת לניהול סיכונים וביטוח, מחברת מדריך הביטוח לצרכן ובעלת אתר האינטרנט בנושא ביטוח WWW.ALBIT.CO.ILכל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן  ©Copyright