ביטוח -  מרכז ביטוח באינטרנט

  אותיות קטנות
כס
ף גדול

     

 

תנאי השימוש באתר | הוסיפו למועדפים   | עדכונים  | צרו קשר

 

ייעוץ בביטוח כללי

יותר מ 35 שנות ותק  בענף הביטוח הכללי, מתמחה בהדרכה ובייעוץ לניהול סיכונים בביטוח כללי, לעסקים ארגונים, חברות, סוכנויות ומוסדות.

 

שירותי הייעוץ של קטיה שורצמן, כוללים:

 

מתן חוות דעת שניה לעבודות קיימות של יועצי ביטוח, הכנת מפרטים ומכרזים, נספחים ואישורי ביטוח, ניהול תביעות, מתן הרצאות והדרכה, ייעוץ וניהול תוכן לאתרי אינטרנט בתחום הביטוח, פיתוח פוליסות, חו"ד מומחה לבית המשפט ועוד.

 


ייעוץ ניהול סיכונים     

         

בדיקת הצורך בשירותי יעוץ


המסמכים הדרושים   

 

מי צריך יעוץ לעסקים  

 

אומדן עלויות הייעוץ

 

מי אמור לשאת בעלות הייעוץ?

 

ייעוץ לחברות ביטוח

 

ייעוץ לסוכנויות -  הדרכה, מפרטים, ותביעות

 

ייעוץ לסוכנים -  הדרכה, מפרטים, ותביעות

 

אתרים

 

על שירות הייעוץ לניהול סיכונים

 

ייעוץ ניהול סיכונים לעסקים

עבודת הייעוץ בביטוח כללי ניתנת לפי בסיס שנתי ואו נקודתי.

 

ניתן להזמין ייעוץ נקודתי - כמו למשל רק בדיקת מחירים או להזמין ייעוץ לגבי תביעה מסוימת או לקבל ייעוץ לגבי סעיפי אחריות וביטוח בחוזה או בהסכם עבודה.

 • בדיקה והתאמה של סעיפי ביטוח בחוזים והסכמים עם לקוחות, קבלנים, ספקים, נותני שירותים, שוכרי ומשכירי מבנים וכו'. עבודה זו כרוכה לא פעם בישיבות ארוכות ומשא ומתן עם הצד השני ומבטחיו.

 • בדיקת מחירים לפי תנאי השוק המשתנים מדי פעם בפעם.

 • בדיקת הפוליסות הקיימות.

 • בדיקת תנאי המיגון ונהלי העבודה הקשורים לתנאי הביטוח.

 • בדיקת ניסיון הנזקים והבעיות.

 • בדיקת תכנית העבודה לשנה החדשה.

 • גיבוש דרישות לביטוח ועריכת מפרט הכולל תנאי ביטוח המותאמים לדרישת הלקוח.

 • הכנת והפצת מפרט למבטחים שונים בתיאום עם הלקוח.

 • מתן הסברים לסוכנים ולמבטחים.

 • בדיקה מפורטת של כל הצעה והגשת המלצה לבחירת המבטח.

 • ליווי מקצועי של ההתקשרות עם המבטח הנבחר.

 • בדיקת הפוליסות וגיבוש דרישה לתיקוני הפוליסות והתאמתן לסיכום.

 • בדיקת התיקונים שבוצעו לפי הסעיף הנ"ל.

 • ייעוץ שוטף לגבי תביעות לפי הפוליסות החדשות.

 


המסמכים הדרושים לתחילת יעוץ עסקי

כל הפוליסות, מסמכים ונתונים לגבי התביעות הגדולות בשנה האחרונה ונזקים אחרים, אם היו, כל הדוחות הקיימים המתייחסים להמלצות מיגון, נתונים לגבי מספר העובדים בשטח של הלקוח ושל קבלני משנה, סעיפי אחריות וביטוח בחוזי עבודה ובחוזי שכירות וחוזה סטנדרטי (אם קיים), דרישות ביטוח של בנק/ים בנושא שיעבוד – אם יש,  התקשרות עם חברת שמירה/תחזוקה - אם קיים, פרטים נוספים שהלקוח מוצא לנכון. 

 


מי אמור לשאת בעלות הייעוץ?

עבודת הייעוץ כוללת מרכיבים רבים מעבר לבדיקת עלויות הביטוח. בפועל קיימים סוכנים הרוכשים שרותי יעוץ בעבור לקוחותיהם. יועץ ביטוח המכבד את עצמו פועל בשיתוף פעולה עם סוכן הביטוח בכל הקשור לקידום האינטרס הביטוחי של הלקוח. לפעמים פונים לקבלת שרותי יעוץ גם חברות ביטוח כדי לקבל חוות דעת לגבי תביעות או כדי ליצור ביחד עם היועץ תנאי ביטוח אטרקטיביים לציבור הלקוחות. לכן מי ששוכר את שירותי הייעוץ נושא בעלויות ומקבל את התמורה.

 


האם צריך יעוץ לניהול סיכונים וביטוח?

אם  התשובה לאחת או יותר מהשאלות הבאות היא, כן - צרו קשר לקבלת ייעוץ ביטוחי:

הפרמיות שאתם משלמים בעבור ביטוח העסק גבוהות באופן ניכר מהתביעות ובכל זאת לא קיבלתם מחירים נמוכים יותר ושיפור תנאים בחידוש הביטוחים.

אתם חוששים מעליית מחירי הביטוח בחידוש הביטוחים

שילמתם בשקלים את הפרמיות לביטוח נקוב בדולר.

אתם מעוניינים להכשיר עובדים לטיפול שוטף במשרדכם בנושאי ביטוח

הפעילות שלכם בשנה הקודמת היתה בשיעור נמוך יותר מהצפי בתחילת השנה.

מספר כלי הרכב שברשותכם עולה על 100.

ביטוחי הרכוש שלכם אינם כוללים את אחד או יותר מהסיכונים הבאים: רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה ושוד, מהומות, פרעות, נזק בזדון.

הביטוחים שלכם כוללים השתתפות עצמית גבוהה במיוחד שנטלתם על עצמכם בשנים הקודמות במטרה להוזיל את עלויות הביטוח.

ביטוח האחריות המקצועית שלכם (אם אינכם רופאים) כולל השתתפות עצמית לכל תובע בנפרד ולא לאירוע.

הפעילות שלכם כרוכה בקשרים עם חו"ל ואינכם בטוחים שהביטוח הקיים עונה לדרישות.

ביטוח הרכוש שלכם כולל התנאות וסייגים מיוחדים לכיסוי רעידת אדמה.

אתם נדרשים לחתום על תנאי ביטוח בהסכמים שונים.

הייתם רוצים לקבל התחייבות בנושאי ביטוח מלקוחות או גם מספקים.

יש לכם שאלות לגבי היקף הביטוח הקיים.

אתם עוסקים באספקת מוצרים (כולל מבנים) ואין לכם כיסוי לאחריות הקשורה במוצרים ולאחריות מקצועית בשל הטיפול בהם. 

יש לכם שאלות או גם השגות לגבי המיגון שחברת הביטוח דורשת.

אינכם בטוחים לגבי אופן ניהול התביעה על-ידי חברת הביטוח.

אתם מעוניינים בקבלת חוות דעת נוספת לייעוץ ביטוחי קיים.

סודיות מובטחת - שיתוף פעולה מלא עם סוכני ביטוח ויועצים

 


יעוץ לחברות ביטוח

הייעוץ הניתן לחברות ביטוח כולל:

 • תוכניות ביטוח - חידוש ועדכון פוליסות  קיימות וגם הרכבה וניסוח של תוכניות הכוללות רכיבים חדשניים, ניסוח, עיצוב גרפי, טבלאות השוואה עם פוליסות קודמות וביטוחים מקבילים של מבטחים אחרים, מסירת נתונים למבטחי משנה והפיקוח על הביטוח, ארגון מקצועי של כנסים וימי עיון להשקת המוצר.

 • תנאים מיוחדים וייחודיים - גיבוש וניסוח תנאים מיוחדים וייחודיים  לפלח שוק נבחר של חברת הביטוח או הסוכנות.

 • הגדרת דרישות למערכת המחשוב - באופן התואם את הוראות החוקים החלים על הביטוח ותנאי הפוליסה השונים.

 • אתרי אינטרנט - ייעוץ לגבי החומר המקצועי שייכלל באתר החברה ועיצוב האתר.

 • עיתון סוכנים ולקוחות - ייעוץ לגבי חומר מקצועי שייכלל בעיתון ועיצוב העיתון.

 • הכשרת עובדים.

 • הרצאות בעברית וברוסית.

 • ארגון מקצועי של כנסים, ימי עיון , השתלמויות וסדנאות.

 • חוות דעת מקצועיות בתיקי תביעות.

 • שימוש ב"עד מומחה" בבית משפט.

 


יעוץ לסוכנויות ביטוח

הייעוץ הניתן לסוכנויות ביטוח כולל:

 • הכנת מפרטים כולל ניהול סיכונים, תנאי אחריות וביטוח בחוזים ובהסכמים, גיבוש דרישות ביטוח - ללקוחות נבחרים של סוכן הביטוח, כולל ליווי בייעוץ שנתי - על חשבון הלקוח או הסוכנות - לפי בחירה.
   

 • ביטוח אחריות מקצועית של הסוכנות - ייעוץ בגיבוש דרישות הביטוח, בחירת מבטח, בדיקת הפוליסה וליווי שנתי.
   

 • התקשרות עם חברת ביטוח - ייעוץ בקביעת תנאי ההתקשרות, בחירת מבטחים לפי פלח שוק מיוחד.
   

 • אתרי אינטרנט - ייעוץ לגבי החומר המקצועי שייכלל באתר הסוכנות ועיצוב האתר.
   

 • עיתון לקוחות - ייעוץ לגבי חומר מקצועי שייכלל בעיתון, רשימות תפוצה,  ועיצוב העיתון.
   

 • תנאים מיוחדים ייחודיים - גיבוש וניסוח תנאים מיוחדים ייחודיים  לפלח שוק נבחר של חברת הביטוח או הסוכנות.
   

 • הכשרת עובדים - בחיתום ובתביעות.
   

 • הרצאות בעברית וברוסית.
   

 • ארגון מקצועי של כנסים, ימי עיון, השתלמויות וסדנאות.
   

 • חוות דעת מקצועיות בתיקי תביעות.

 

 


אמדן עלויות

עלות הייעוץ הביטוח אינה נמוכה והיא נאמדת באלפי דולרים. מה שיש לקחת בחשבון הוא עלות מול תועלת.

 

החיסכון המושג בסופו של דבר ושיפור תנאי הביטוח מוכיחים את עצמם לאורך השנים של מבוטחים רבים הנעזרים בשרותי יעוץ ומוצאים את ההשקעה כמשתלמת ביותר.

 


ייעוץ לסוכני ביטוח

הייעוץ הניתן לסוכני ביטוח כולל:

 • הכנת מפרטים כולל ניהול סיכונים, תנאי אחריות וביטוח בחוזים ובהסכמים, גיבוש דרישות ביטוח - ללקוחות נבחרים של סוכן הביטוח, כולל ליווי בייעוץ שנתי - על חשבון הלקוח או הסוכן - לפי בחירה.

 • ביטוח אחריות מקצועית של הסוכן - ייעוץ בגיבוש דרישות הביטוח, בחירת מבטח, בדיקת הפוליסה וליווי שנתי.

 • התקשרות עם חברת ביטוח או עם סוכנות חיתום - ייעוץ בקביעת תנאי ההתקשרות, בחירת מבטחים לפי פלח שוק מיוחד.

 • אתרי אינטרנט - ייעוץ לגבי החומר המקצועי שייכלל באתר הסוכנות ועיצוב האתר.

 • עיתון לקוחות - ייעוץ לגבי חומר מקצועי שייכלל בעיתון, רשימת תפוצה ועיצוב העיתון.

 • תנאים מיוחדים ייחודיים - גיבוש וניסוח תנאים מיוחדים ייחודיים  לפלח שוק נבחר של הסוכן.

 • הכשרת עובדים.

 • הרצאות בעברית וברוסית.

 • ארגון מקצועי של כנסים, ימי עיון , השתלמויות וסדנאות.

 • חוות דעת מקצועיות בתיקי תביעות.

 • שימוש ב"עד מומחה" בבית משפט.


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ©Copyright