אותיות קטנות
כס
ף גדול

 

חבילת בסיס -  מבצע חידושי ביטוחים:  2850 ש"ח במקום 5,000 ש"ח


אם התשובה לאחת השאלות היא "כן":


כולל בדיקת סבירות הפרמיה והתנאים !

 •  חוששים מעליית מחירי הביטוח בחידוש  - או אולי מגיעה לכם הנחה?

 
 • נראה לכם שאתם משלמים יותר מדי פרמיה.

 
 • אין התאמה בין הסיכום לפוליסה, לרבות דרישות מיגון.

 
 • עליכם לחתום על התחייבויות הקשורות לביטוח.

 
 • אתם מקבלים תשובות בעל-פה במקום מסמכים בכתב.

 

 

לקבלת ייעוץ בתביעות ביטוח

לשירות נוסף כמו: הדרכה והרצאות, הכנת מפרטי ביטוח, פיתוח מוצרים למבטחים, הקמת אתרים, ייעוץ תוכן ביטוח לאתרי אינטרנט, חו"ד לבית משפט, ייעוץ למבטחים או לסוכנים ועוד.

 

 

 תאריך ____________

לכבוד קטיה שורצמן

 ת.ד. 4801 תל-אביב

 

אבקשכם לשלוח  את  תשובתכם לידי ___________________________ תפקיד ___________

 

¨ פרטי / ¨ חברה ___________ כתובת ______________________________ עיר _____________

 

 טל ____________     קידומת ______  פקס ______________ @ __________________________

 

 

מצ"ב המחאה מספר ________________בשיק מזומן ע"ס 2,850 ש"ח (כולל מ.ע.מ.) בנק _____________  

 

 

 

השאלה שלי  היא ___________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

 

סודיות מובטחת

מצ"ב המסמכים הדרושים לבדיקה

 • כל הפוליסות, התוספות, המכתבים וכל מסמך שנתקבל מהמבטחים.

 • כל ההסכמים הכוללים התחייבויות ביטוח לרבות שעבודים.

 • תאור מלא של הפעילות העסקית, ערך לרכישה מחדש של כל הנכסים המבוטחים

 • עלות בניה מחדש של המבנים לפי מ"ר, תוספות ושיפורי מבנים.

 • צמחיה, ריהוט וציוד חצר/גינה.

 • פרטי נזקים ותביעות ביטוח.

 • פרוט תכולה וערכה: תכולה בעסק, תכולה מחוץ לעסק, תכולה בחו"ל.

 • הצעות ביטוח, הצהרות וכל מידע שנמסר למבטחים.

 • מספר העובדים.

 • תיאור הפעילות בחו"ל.

 • תיאור המוצרים (לרבות מבנים) שאתם משווקים, מחזור מכירות שנתי כספק או גם כיצרן.

 

 
 

 סגור חלון